บริการบรรจุสินค้าด้วยระบบที่สะอาดปลอดเชื้อ บริการห่อหุ้มและแพคสินค้า ด้วยเครื่องมือและเครื่องจักรตามมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิต และการบรรจุ นั้นมีความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและมีคุณภาพมาตรฐานสูง