เมื่อกล่าวถึงโครงสร้างของผิวจะเห็นได้ว่า ผิวนั้นประกอบไปด้วยโครงสร้างที่มีความสำคัญเนื่องจากผิวหนังเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการปกป้องอวัยวะภายในร่างกายให้ได้รับความปลอดภัย เปรียบเสมือนด่านหน้าในการปกป้องดูแลร่างกาย รวมทั้งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการบ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกาย

ผิวหนังของคนเราประกอบไปด้วยส่วนประกอบทั้งหมด 3 ชั้น ประกอบไปด้วย ชั้นหนังกำพร้า ชั้นหนังแท้ และชั้นไขมัน ซึ่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจำแนกแต่ละส่วนประกอบ มีดังต่อไปนี้

ชั้นหนังกำพร้า (Epidermis) เป็นโครงสร้างที่อยู่ภายนอกร่างกายที่มีส่วนช่วยในการปกป้องผิวชั้นในของเรา  ชั้นหนังกำพร้า เป็นผิวหนังที่มีความมหัศจรรย์ในการทำหน้าที่ที่มีความจำเพาะเป็นอย่างมาก  เนื่องจากช่วยในการป้องกันมลภาวะและสารเคมีจากภายนอก รวมทั้งในส่วนของแสงแดดที่ทำร้ายในส่วนของผิวหนัง  เนื่องจากภายในอากาศในสภาพแวดล้อมทั่วไป จะประกอบไปด้วยความร้อน แห้งที่ทำให้ผิวหนังนั้นสูญเสียความชุ่มชื้น และยังมีสารเคมีที่ส่งผลให้เกิดอาการระคายเคือง ที่ทำให้เกิดอาการผื่นคัน รวมทั้งรอยบวมแดงที่เกิดจากผลข้างเคียงของสารเคมีต่างๆที่ระคายเคืองผิวหนังอย่างต่อเนื่องหากไม่ถูกกำจัดออกไป  นอกจากนี้ภายในส่วนของชั้นหนังกำพร้ายังมีส่วนช่วยในการปกป้องร่างกายจากการสูญเสียความชื้นได้อีกด้วย  โดยในสภาพของภูมิอากาศในประเทศไทยจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อน ร่วมกับสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน เนื่องจากความผิดปกติของชั้นบรรยากาศที่ถูกทำลาย ทำให้มีความร้อนมากขึ้น ผิวชั้นหนังกำพร้าจึงช่วยในการปกป้องผิวเป็นด่านแรก

 

ชั้นหนังแท้ (Dermis) เป็นชั้นผิวหนังที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นส่วนของเส้นใยคอลลาเจน( collagen  )  อิลาสติน (elastin  )และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue ) ที่ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิว นอกจากนี้ในส่วนของชั้นหนังแท้ยังเป็นส่วนประกอบที่มีความหนา และเป็นแหล่งที่อยู่ของระบบประสาทรับความรู้สึก  เมื่อได้รับบาดเจ็บที่ชั้นผิวหนังชั้นนี้ จะส่งผลให้ระดับการรับความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป

 

ชั้นไขมัน (Subcutis) เป็นชั้นผิวหนังที่ช่วยในการคงควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บ  รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่ของระบบของหลอดเลือดที่ทำให้ผิวนั้นได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยสารอาหารและออกซิเจนที่มีความเหมาะสมต่อเซลล์ผิวหนังทำให้ผิวหนังนั้นมีความสมบูรณ์ รวมทั้งทำให้ผิวนั้นสุขภาพดี

องค์ประกอบข้างต้นของผิวล้วนแต่เป็นส่วนประกอบและโครงสร้างที่สำคัญต่อผิวหนังแต่ละชั้นภายในร่างกาย เนื่องจากการที่ร่างกายนั้นมีผิวพรรณที่มีสุขภาพที่ดี   เป็นการบ่งบอกและสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ การดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผิวนั้นคงอยู่กับคุณอย่างมีสุขภาพที่ดีตลอดไป