การดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องนั้น  ถือได้ว่าเป็นหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการดูแลสุขภาพที่ช่วยให้การใช้ชีวิตนั้นมีคุณภาพ   การที่มีสุขภาพที่ดีช่วยทำให้การใช้ชีวิตนั้นมีความสุข และยังสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี    ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในทุกเพศทุกวัยต่างก็มีการให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น   สิ่งที่ควรคำนึงถึงของการที่จะมีสุขภาพที่ดีนั้น สามารถทำได้ไม่ยาก   อยู่ที่ความใส่ใจในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง    แนวทางการสร้างสุขภาพที่ดีมีดังต่อไปนี้

-การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

การออกกำลังกายตามหลักการที่มีความเหมาะสมนั้น     ผู้ที่ออกกำลังกายควรออกกำลังกายนานอย่างน้อย 30 นาทีอยู่ที่ความหนักเบาของชนิดกิจกรรมการออกกำลังกาย  ในผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อและการเผาผลาญสารอาหารที่มีประสิทธิภาพ  การออกกำลังกายถือได้ว่าช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเป็นอย่างดีจากภายในสู่ภายนอก   รวมทั้งการออกกำลังกายยังมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้มีประสิทธิภาพ (Metabolism) ทำให้ลดการสะสมของไขมัน ที่เป็นส่วนที่ทำลายสุขภาพร่างกายทางอ้อมได้

-การรับประทานอาหารที่มีความเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ

อาหารที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงหน้าตาของอาหารหรือราคาจะสามารถที่จะตัดสินคุณค่าของอาหารได้     การรับประทานอาหารควรคำนึงถึงหลักสารอาหาร   5 หมู่ ที่ฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ทราบกันมานาน  แต่ยังเป็นหลักการที่ใช้ได้อยู่ทุกยุคทุกสมัย  การเลือกอาหารที่มีคุณภาพ     ไม่เพียงเพื่อช่วยเพิ่มพลังงาน   ยังสามารถสร้างความสมดุลของร่างกาย   รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ     การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีจากภายในที่ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง

-การพักผ่อนอย่างเพียงพอ

การพักผ่อนเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ   ช่วยให้การทำงานของร่างกายได้รับการฟื้นฟูเกิดความสมดุล   โดยเฉพาะในวัยเด็กที่มีกิจกรรมที่มาก  การนอนหลับจะกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมน ( Growth Hormone : GH  )  ที่ช่วยทำให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตสมวัย    ในวัยเด็กจึงต้องการการพักผ่อนมาก    สำหรับวัยผู้ใหญ่การนอนที่มีประสิทธิภาพ    ช่วยลดการเกิดภาวะความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะและสมองที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกาย    รวมทั้งช่วยในการเสริมสร้างอารมณ์ที่ดีและลดการเกิดความเครียด    การพักผ่อนที่เพียงพอยังช่วยให้มีสภาพอารมณ์ที่ดี

การที่สามารถดูแลตนเองทั้งทางร่างกาย  เพื่อเป็นการช่วยให้การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายปกติทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด     รวมทั้งการที่มีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้สุขภาพจิตนั้นสมบูรณ์พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆมากยิ่งขึ้น