โครงสร้างของร่างกายที่สำคัญในการช่วยพยุงร่างกายให้เเข็งแรงนั้น  ประกอบไปด้วยกระดูก กระดูกถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความแข็งแรงของร่างกาย  กระดูกของคนเรานั้นมีลักษณะที่เป็นโครงกระดูกแกน (axial skeleton) และโครงกระดูกรยางค์ (appendicular skeleton)  ที่แต่ส่วนล้วนมีความสำคัญในการป้องกันอวัยวะภายใน   ไม่ให้มีการสูญเสียในเรื่องของความแข็งแรงและการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นจากการเกิดอุบัติเหตุ   รวมทั้งภาวะที่มีการเสื่อมจากภาวะของภาวะกระดูกพรุนที่เกิดขึ้นจากวัยที่มากขึ้น   สาเหตุของยาที่อาจส่งผลทำให้เกิดกระดูกพรุนได้ เช่น ยา  steroid    โดย โครงสร้างของกระดูกนั้นที่สำคัญประกอบไปด้วยแคลเซียม

แคลเซียมนั้นได้จากการรับประทานอาหาร แคลเซียมเป็นส่วนที่ร่างกายต้องการ   อาหารที่สามารถเสริมแคลเซียมให้เเก่ร่างกายนั้นมีหลากหลาย  ชนิดที่ช่วยในการทำให้ร่างกายนั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรง  ตัวอย่างอาหารที่ช่วยในการเสริมแคลเซียม คือ

-ธัญพืช

ธัญพืช นับว่าเป็นอาหารที่ช่วยในการส่งเสริมให้ร่างกายมีความสมดุล แคลเซียมจากแหล่งอาหารประเภทธัญพืช  นับว่าเป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติที่มีคุณภาพ   ธัญพืชที่ประกอบไปด้วยแคลเซียม เช่น ถั่วขาว งาดำ ถั่วเหลือง ที่มีการนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูง   รวมทั้งเป็นพืชที่สามารถนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มที่รับประทานง่าย และยังให้แคลเซียมที่สูง   นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการแปรรูปอาหารประเภทธัญพืชมาใช้ในการนำมาทำเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่พร้อมดื่มเพื่อตอบสนอง lifestyle คนเมืองในยุคปัจจุบัน

-ผลิตภัณฑ์นม

นมนั้นถือได้ว่าเป็นอาหารที่มีความสำคัญในการช่วยเสริมแคลเซียม นมถือได้ว่ามีความเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย แต่อาจส่งผลในช่วงวัยผู้ใหญ่ที่อาจรับประทานแล้วมีอาการท้องเสีย   เนื่องจากมีการพร่องต่อเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยนม

นมได้ถูกแปรรูปในส่วนของโยเกิร์ต รวมทั้งเป็นส่วนประกอบของขนมที่มีส่วนประกอบของนมในการนำมาเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญ

-ผักใบเขียวบางชนิด

ผักใบเขียวบางชนิดนั้นมีปริมาณของแคลเซียมที่สูง  สำหรับผู้ที่ชอบการรับประทานผัก เช่น ผักคะน้า ผักสะเดา ดอกแค

ซึ่งเหล่านี้ล้วนอุดมด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีคุณภาพที่สูง   ผักใบเขียวยังสามารถที่จะนำมาปรุงอาหารและมีส่วนประกอบของเส้นใยที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

นอกจากการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมที่สูง   สิ่งที่มีความสำคัญ คือ การรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีที่สูง  เนื่องจากการที่ได้รับวิตามินดีสูงมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วิตามินดีนั้นเป็นวิตามินที่พบได้ในอาหารประเภทไขมัน น้ำมันตับปลา  นม เนย เป็นต้น   การรับประทานอาหารประเภทนี้   จึงช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันอย่างมีคุณภาพ