บริการวิจัย พัฒนาสูตร วิเคราะห์สูตร ปรับสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากสูตรเดิมหรือพัฒนาสูตรขึ้นใหม่ตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงาน R&D ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งแพทย์ผิวหนัง เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ทั้ง สารสกัด เนื้อสัมผัส สี และ กลิ่นได้ตามต้องการ ในคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ให้บริการวิจัย พัฒนาสูตร วิเคราะห์สูตร ปรับสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากสูตรเดิมหรือพัฒนาสูตรขึ้นใหม่ตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งแพทย์ผิวหนัง เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

  • มีสูตรเครื่องสำอางมาตรฐานโงงานให้เลือกมากกว่า 500 สูตร
  • ให้คำปรึกษาทางด้านคิดคันวิจัย พัฒนาสูตรใหม่ๆให้ตรงตามเทรนกระแสของ
  •  สามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ทั้ง สารสกัด เนื้อสัมผัส สี และกลิ่นได้ตามที่ลูกค้าต้องการตลาดและความต้องการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
  • ควบคุมคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
    ควบคุมคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า